Stenbecks Stiftelse

Stenbecks Stiftelse stödjer sociala entreprenörer som förbättrar barns situation i Sverige. För att stödja entrepreneöriella initiativ för barn delar stiftelsen ut Stenbeckstipendiet. Det ska fungera som en sporre att arbeta vidare, vässa sina kompetenser och göra ännu större skillnad för barn. För stipendiater och andra som kämpar för barns rättigheter och vill satsa fullt på att förverkliga sin idé erbjuder Stenbecks Stiftelse genom Reach for Change ett mer omfattande stöd i ett treårigt inkubatorprogram.

Visste du att?

Stenbeckstipendiet

För att uppmuntra initiativ som förbättrar barns situation delar Stenbecks Stiftelse ut stipendier till personer med innovativa lösningar på de mest angelägna frågorna för barn i Sverige.

Stenbecksstipendiet

Reach for Change

Vår huvudinvestering är Reach for Change som investerar i sociala entreprenörer som gör livet bättre för barn och unga. Reach for Change bidrar med pengar, näringslivserfarenhet, medieutrymme och marknadsföring. De sociala entreprenörerna bidrar med sin initiativkraft och en idé som kan förändra världen.

Reach for change

Privatpersoner

Stenbecks Stiftelse inte emot ansökningar från privatpersoner, men ger stöd till personer i stor ekonomisk utsatthet genom ett fåtal samarbetsorganisaitoner runt om i landet.